• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

За нас

За нас

image

„Екорисайкъл“ ООД е специализирана фирма в областта на транспортирането на неопасни битови отпадъци, разделно събрани отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци, строителни и едрогабаритни отпадъци, както и в зимното почистване и поддържане на обществени улични платна и прилежащи площи на производствени, търговски и административни сгради на юридически лица. Изпълнявайки своята дейност ние обслужваме над 400 обекта. Притежаваме регистрационен документ, издаден от Регионална инспекция по околната среда и водите – София към Министерството на Околната среда и водите, за извършване на дейностите по транспортиране на тези отпадъци, с изключение на опасните и болнични отпадъци.

Свържете се нас