• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

Разделно събиране

април 26, 2017

Транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общини, търговски, производствени, административни обекти.