• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

Зимно почистване

април 26, 2017

Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси.