• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

Category Home

април 26, 2017

Зимно почистване

Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси.

април 26, 2017

Строителни отпадъци

Транспортиране на строителни отпадъци, генерирани от физически и юридически лица.

април 26, 2017

Битови отпадъци

Транспортиране на неопасни смесени битови отпадъци от търговски, производствени, административни обекти.

април 26, 2017

Разделно събиране

Транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общини, търговски, производствени, административни обекти.